Cookie-inställningar på denna webbplats kräver att du tillåter alla cookies för att du ska kunna utnyttja sidan fullt ut. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar för cookies, kommer sidan inte att fungera som den ska. Men om du vill kan du ändra dina inställningar när som helst genom att använda Ändra cookie-inställningar länken i Special meny. 
    
 
Hem :: Försaljningsvillkor

Försaljningsvillkor

Försäljningsvillkor Giltiga per 2016-01-19

 

Tillämplighet
SW Svetsteknik AB:s nedan kallat Stahlwerk Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Stahlwerks hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Stahlwerk publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras på Stahlwerks hemsida utgör Stahlwerks ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Stahlwerks hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.


Pris och Betalning
Priserna på Stahlwerks hemsida uppdateras kontinuerligt. Frakt och postförskottsavgifter tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. Stahlwerk äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Stahlwerk och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott (max 10.000 kr inkl moms), Payson (kort och bankbetalning) samt efter kreditprövning faktura 14 dagar, avgift 20 SEK + moms tillkommer totalt 25 SEK, delbetalning med 0 % ränta i 3, 6 eller 12 månader. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker efter kreditprövning mot faktura 30 dagar Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson.
All egendom förblir Stahlwerks egendom tills full betalning har erlagts. Vid försenad betalning tillkommer lagstadgade avgifter.
Betalning kan även erläggas genom förskottsbetalning till vårt bankkonto i Handelsbanken eller vårt BankGiro. Detta tar dock någon dag extra då detta måste hanteras manuellt. Kontant betalning tas ej emot utan särskild överenskommelse.

För försäljning till omyndig eller underårig (under18 år) krävs målsmans skriftliga godkännande.
Vid betalningsdröjsmål utgår lagstadgad dröjsmålsränta på utstående belopp med f n åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.
Stahlwerk har äganderättsförbehåll på vara tills full betalning har erlagts.


Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden räknas ut i kassan och baserar sig på vikt och vart det ska skickas. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av Stahlwerk då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan avhämtas hos Stahlwerk om särskild överenskommelse ingås.


Leverans
Order mottagna före klockan 12.00 på lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag eller dagen efter.
Stahlwerk anlitar Schenker, DHL, Posten Sverige AB och i förekommande fall budfirmor för leverans.


Särskilda villkor Posten
Vid leverans med Postens Företagspaket så gör Posten normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:00 vardagar, finns ingen på plats levereras godset till närmsta postcenter för avhämtning om kollit väger under 20Kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Ny utkörning kan beställas via Postens kundtjänst på 020-340 340 till en extra kostnad enligt postens prislista. För MyPack kan utkörning ej beställas.
Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer, så kan inte leverans ske med Företagspaket utan sker då istället med MyPack till postens utlämningsställe, utkörning ingår ej i denna tjänst.
Till privatpersoner levereras godset med brev direkt hem (vid skrymmande brev kan det i vissa fall aviseras av posten som stort brev och måste då hämtas upp på postkontoret), MyPack till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg eller Hempaket som levereras direkt hem till dig mellan 17-20. Observera att utkörning inte ingår i fraktpriset till privatpersoner förutom hempaket. Leverans till privatpersoner sker som regel tidigast 1-2 dagar efter beställning då Posten skall avisera paketet. Avisering sker också i de fall då Posten ej lyckats lämna ut försändelse som skickats till företag med Företagspaket.


Särskilda villkor Schenker
Vid leverans med Parcel så gör Schenker normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:30 vardagar, finns ingen på plats aviseras paketet. Ny utkörning kan beställas via Schenkers kundtjänst till en extra kostnad enligt Schenkers prislista.
Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer, så kan inte leverans ske med Schenker utan då aviseras godset. Aviseringen medför extra kostnader för adressundersökning.
Privatpersoner kan inte nyttja tjänsten Parcel, de hänvisas till PrivPak, Hem dag eller Hem kväll. I Hem dag och Hem kväll ingår avisering och utkörning. För PrivPak till ombud kan utkörning ej beställas.
Kan försändelsen inte levereras inom fyra (4) dagar tar Schenker ut lagerhyra beroende på sändningens storlek.
Samtliga extrakostnader faktureras av Stahlwerk i efterhand.
PrivPak tillåter max 20 kg, ett kolli per sändning. Om vikten överstiger detta måste man välja Hem dag eller Hem kväll. Väger ett enskilt odelbart kolli över 30 kg skall alternativet Comfort väljas. Detta meddelas kunden på produktens beskrivningssida.


Återköp
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs. ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Stahlwerk öppet köp under 30 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes den ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, eller för varor specialbeställda eller specialgjorda för kunds räkning. Efter överenskommelse med Stahlwerk så kan retur av varan godkännas även fast den är uppackad och använd. Är varan använd eller det saknas/förbrukats dela kommer att avdrag at göras på återbetalningen.
Ex. på avdrag:
- En vara uppackad och bara inspekterad och sedan återpackad och emballage i originalskick = ingen avgift.
- En vara uppackad och bara inspekterad och sedan återpackad, men emballaget skadat eller saknas = avgift tillkommer för återställande. Ettt tips är att alltid packa upp varan försiktigt och spara sedan originalemballage. ca 90% av alla garantireprationer sker inom 1:a veckan!
- En vara uppackad och provad = avgift tillkommer för återställande samt ev. ersättning av använda delar.
- Varan är använd och spår av detta syns tydligt = Normalt ej retur eller öppet köp. Vi kan efter överenskommelse göra inbyte om man t.ex. behöver eller vill byta upp sig till en annan maskin.

Vid återköp skall kund ersätta Stahlwerk:s fraktkostnader. Fraktkostnad belastar kundens tillgodohavande hos Stahlwerk eller faktureras separat.
Vid återköp ska kund kontakta Stahlwerk via hemsidan och skapa en retur (RMA). Man loggar in i shopen och går till orderhistorik. Söker rätt på den ordern där artikeln finns som man vill returnera och fyller i en returförfrågan. Bekräftelse av retur är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Stahlwerk till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Stahlwerk vara betald samt skall ordersedel eller faktura medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Stahlwerk utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.
Återköpet är godkänt först när Stahlwerk mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs. ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.


Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Stahlwerk debiteras en avgift om f n 100 kr plus moms + ev. uppkommen fraktkostnad.


Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal m.m. närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Stahlwerk lämna eller sända ett meddelande om detta inom 30 dagar ( normalt enl. distansavtal 14 dagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram eller för varor specialbeställda eller specialgjorda för kunds räkning. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag enl. konsumentköplagen. Stahlwerk tillämpar dock öppet köp på 30 dagar även till företag.
Vill konsument utöva ångerrätt ska kund kontakta Stahlwerk via hemsidan och skapa en retur (RMA). Man loggar in i shopen och går till orderhistorik. Söker rätt på den ordern där artikeln finns som man vill returnera och fyller i en returförfrågan. Bekräftelse av retur är giltigt under 30 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Stahlwerk till handa. Detta är för att underlätta identifiering och administrering av återköpet och att inga misstag med bortkomna varor ska förekomma. Varor som skickas in till Stahlwerk utan giltigt RMAnummer ansvar Stahlwerk ej för.


Lagar och regler vid försäljning till konsument
Vid försäljning mellan företag och konsument gäller ett antal lagar. Nedan har vi gjort en sammanställningar över lagtexterna som konsumentverket har gjort.

Lathund Distans- och hemförsäljningslagen »
Läs hela lagtexten om Distans- och hemförsäljningslagen »
Lathund Konsumentköplagen »
Läs hela lagtexten om Konsumentköplagen »
E-Handelslagen »

För mer information så hänvisar vi till: www.konsumentverket.se.

Vi följer ARN:s beslut om en tvist skulle uppkomma mellan Stahlwerk och konsument. Vi eftersträvar dock att alltid försöka tillmötesgå våra kunder, så känner du att något är fel, så kontakta oss, så löser vi det säkert på ett eller annat sätt.


Garanti
Stahlwerk lämnar 2 års garanti på alla egna produkter. På övriga tillverkare lämnas av respektive tillverkare angivna garantier, Stahlwerk lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. På svetsar och plasmaskärare lämnas en extra garanti på 3 år till privatkunder, mindre enskilda firmor, lantbruk m.m. så totalt 2+3 år. Detta gäller själva maskinen ej slitdelar eller om maskinen utsatts för onormalt slitage eller vanvård. 2 års garanti gäller vid kommersiell användning. Med kommersiell användning menas att maskinen används regelbundet i en näringsverksamhet. Ex. att en plasma sitter i en CNC, en maskin som används i en servicebil på en verkstad m.m. Garantin gäller från utlämningsdagen då användaren mottagit maskinen. Saknas utlämningsdag så gäller fakturans datum.


Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.


Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Stahlwerk omgående, dock senast 30 dagar från att varan mottagits samt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Stahlwerk rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Stahlwerk på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Stahlwerk. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.
Vid reklamation skall kund kontakta Stahlwerk:s kundservice på telefon: 044-2531310, via e-post till info@benroyal.se eller via Stahlwerks hemsidan och skapa en retur (RMA). Man loggar in i shopen och går till orderhistorik. Söker rätt på den ordern där artikeln finns som man vill returnera och fyller i en returförfrågan. Bekräftelse av retur är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Stahlwerk till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Stahlwerk vara betald samt skall retursedel medfölja jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Återköpet är godkänt först när Stahlwerk mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Vi vill därför verkligen påpeka vikten av att t.ex. svetsar och plasmaskärare packas väl med stötupptagande material runt hel maskinen av t.ex. frigolit eller skumgummi. Inkommer en maskin skadad pga. bristfälligt emballage så är det samma maskin som sänds tillbaka. Dessa reklamationer byter vi ej ut maskinen för att få en snabbare hantering av utbytet. Stahlwerk förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.
Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten Företagspaket via telefon 020-340 340 och till Stahlwerk på telefon 044-2531310 eller e-post info@benroyal.se.
Reklamationer eller fel som inte har påpekats inom 3 månader samt att vi har bekräftat kan inte godtas. Detta då möjligheterna att utreda dessa ärenden i många fall är ytters begränsade bl.a. pga. fraktbolagens villkor.


Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Stahlwerk ansvarar för, åtar sig Stahlwerk att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetala köpeskillingen. Stahlwerk äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Stahlwerk:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Stahlwerk bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilltet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.
I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Stahlwerk kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Stahlwerk. Stahlwerk har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Vid retur till Stahlwerk ska kund kontakta Stahlwerk för att erhålla en returfraktsedel. Inskickade varor med egen transportör ersättes ej.


Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Stahlwerk rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.


Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.


Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.
Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Stahlwerk:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.
De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet.
Stahlwerk förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Stahlwerk friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.
Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.


Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.benroyal.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.
Stahlwerk förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Stahlwerk friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
Stahlwerk förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.
Stahlwerk och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.
Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.
Stahlwerk ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.
Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Stahlwerk därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.benroyal.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Stahlwerk.
Delar av Stahlwerk:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Stahlwerk:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Stahlwerk.


Länkar till tredje parts webbplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Stahlwerk och Stahlwerk bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Stahlwerk tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Stahlwerk av aktuell webbplats.


Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från Stahlwerk eller respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.
En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.
Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.
Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Eventuella överträdelser kommer att beivras.
Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.
Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Stahlwerk från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.
Stahlwerk ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.
Presentkort